[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: D'INTERES GENERAL. Mesures antispam.L'ocultació d'adreces no és la sol.lució antispam. De moment, lo únic realment 
efectiu és el verificar el helo + verificar el sender + SPF (Sender Policy 
Framework) + verificar la inversa del client.

Problemes: 

* HELO: Telefonica (per exemple) te un helo pèssim: acaba amb .isp: 
May  9 16:30:48 email postfix/smtpd[32005]: NOQUEUE: reject: RCPT from 
stress.telefonica.net[213.4.129.135]: 450 <XXXXX@telefonica.net>: Sender 
address rejected: unverified address: Address verification in progress; 
from=<XXXXX@telefonica.net> to=<YYY@ZZZ.com> proto=ESMTP 
helo=<tnetsmtp2.mail.isp>

* Verificar sender: Molts programes envien mails root@domini.tdl, 
www-data@domini.tdl, i aquestes adreces no acostumen a existir.

* SPF: Pocs són els dominis que publiquen el SPF (gmail.com ho fa, però no pas 
telefonica.net)

* Inversa del client: Us podeu trobar amb força clients que no tenen resolució 
inversa. Per exemple, vilaweb.com i els seus subdominis.

No es pot pretendre de refusar als que tenen els MTA's refusats, ja que sempre 
et diuen "doncs amb el meu hotmail ho rebo bé".

El Dilluns 09 Maig 2005 16:31, Lluis va escriure:
> > el resultat seria el mateix que en moltes altres llistes del mon (no de
> > debian) com ara per exemple:
> > https://listas.linux.org.ar/pipermail/lau-es/2005-March/000299.html
>
> be, nomes volia comentar un parell de cosetes:
>
> - si a l'adreça del link s'hi posa la direcció correcta (com es el cas en
> l'exemple que porposes), es pot obtenir l'adreça correcta igualment
> - la paraula ARROBA es facilment indentificable com a substitut de la
> meravellosa @
>
> el que vull dir amb aixo es que fa menys directa la recol.leccio automatica
> d'adreçes, pero segueix sent relativament molt facil, i amb la de calerons
> que mou l'spam, estic segur que hi ha qui gasta temps programant cercadors
> d'adreçes prou intel.ligents per trobar aixo (tot i que es ben cert que
> n'evitariem uns quants)
>
> > Vinga, gràcies.
> > MarC
>
> apa!
>
> --
> --
>  "And it's much the same thing with knowledge, for whenever
>  you learn something new, the whole world becomes that
>  much richer."
>  -- The Princess of Pure Reason, as told by Norton Juster
>  in The Phantom Tollbooth
>
> +++ Neu: Echte DSL-Flatrates von GMX - Surfen ohne Limits +++
> Always online ab 4,99 Euro/Monat: http://www.gmx.net/de/go/dsl

-- 
:: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: 
:: Jaume Sabater
:: administrador de sistemes
:: jaume@argus.net

  argus.net TECNOLOGIA CREATIVA 
  "creant en la web des de 1995"

  www.argus.net | tel: 932 92 41 00 | fax: 932 92 42 25 | info@argus.net
  Avgda. Marquès de Comillas, 13 (Poble Espanyol) | 08038 | BarcelonaReply to: