[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: M'ha dit un pardalet ...hola,

pot ser això pot complementar l'informació del moixonet ;-):

http://lists.debian.org/debian-devel-announce/2005/05/msg00001.html

En Lluís Gras ha escrit:

>... que ja han fet el "FROZEN" de la Sarge.
>
>Algú en sap alguna cosa ???
>
>
>  
>Reply to: