[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Un consell sobre servidors de correu...El qmail no està deprecated?

El Dimarts 03 Maig 2005 09:01, Jordi Valverde va escriure:
> www.qmailrocks.org
>
> és una solució completa de correu amb antivirus i antispam.
>
> ;-)
>
> Bye,
> Jordi.
>
> On 03/05/05, Francesc Guasch <frankie@etsetb.upc.edu> wrote:
> > March gmail wrote:
> > > Bones a tota la llista,
> > >
> > > Tinc que instal·lar un servidor de correu en una màquina debian, a on
> > > hi he de tenir aproximadament unes 200 comptes de correu, i realment
> > > no sé per quin servidor de correu començar, no n'he instal·lat mai cap
> >
> > Jo n'he instal.lat forces, et recomano:
> >
> > el principal són els serveis:
> >
> >   postfix    per SMTP  ( enviar correu )
> >   cyrus-imap per IMAP i POP ( llegir correu )
> >
> > Sobre això hi pots afegir el webmail que volguis, jo faig servir Horde
> > El millor és afegir-hi també un anti-spam i anti-virus:
> >
> >   amavisd-new
> >
> > --
> > To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
> > with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
> > listmaster@lists.debian.org

-- 
:: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: 
:: Jaume Sabater
:: administrador de sistemes
:: jaume@argus.net

  argus.net TECNOLOGIA CREATIVA 
  "creant en la web des de 1995"

  www.argus.net | tel: 932 92 41 00 | fax: 932 92 42 25 | info@argus.net
  Avgda. Marquès de Comillas, 13 (Poble Espanyol) | 08038 | BarcelonaReply to: