[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

un repositori casolà que rula jahola gent, segurament recordareu que tenia alguns problemes per endurme els paquets deb d'un ordinador a un altre Ja ho vaig solucionar amb un script que funciona de moment quan el sistema es testing pur (en el meu cas; suposo que unstable pur tambe)...

Per que funcioni en qualsevol cas, no acabo d'entendre perque em va fallar amb alguns paquets que els tenia instalats antigament des de la unstable i la testing encara no els havia superat... alguna suggerencia?
suposo que sera afegir alguna coseta mes a la linia de apt-get.


les instruccions (a afegir en algun lloc de documentacio tipo bulma si les trobeu interessants son:)

1)"apt-get clean"

2)crear directori "repositori" i posar-lo a TARGET

3) executar l'script:
TARGET="/home/local/repository"

dpkg --get-selections > ~/tmp/pkgs_debian
#`ls /home/marc/conf/pkgs_marcbcn*`
cat ~/tmp/pkgs_debian | while read file
do
   if [ "`echo $file|cut -d ' ' -f 2`" = "install" ]
   then
   apt-get -d -y --reinstall install `echo $file|cut -d ' ' -f 1`
   fi
done
rm ~/tmp/pkgs_debian
rm -f ${TARGET}/*.*
cp /var/cache/apt/archives/* ${TARGET}
dpkg-scanpackages ${TARGET} /dev/null | gzip -9c > ${TARGET}/Packages.gz

3) gravar el directori en un DVD o CD si hi cap

4)"afegir CD" en el synaptic de l'ordinador destí i fer apt-get update.

4) a gaudir de debian nova de trinca sense internet ;)
i a partir d'aquest moment, per anar actualitzant el sistema desti, nomes cal fer apt-get clean cada vegada que es grava un cd nou d'actualitzacio ;) i repetir despres des de 3).

PS: be aquest sera un dels meus ultims mails a la llista a causa de la quantitat d'spam intolerable que porta associat pel tema de les adreces... us agraeixo a tots el suport que m'heu donat. espero haver sigut util tb algun cop... vinga ciao!Reply to: