[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Problemes amb localesDoncs he fet el que em proposes, però segueixo tenint aquest problema. No ho 
entenc, doncs en una instal.lació anterior, això no em passava. Llàstima que 
l'hagi hagut de reinstalar després d'un intent d'instalació d'una pure64 que 
va acabar en bunyol per culpa de que no trobava un tal paquet read-edid... 
ara em trobo amb aquest problema de locales. La culpa és meva per no haver 
fet cas de la màxima "si funciona, no ho toquis" (però és molt difícil 
aguantar-se...) La sortida és ara:

perl: warning: Setting locale failed.
perl: warning: Please check that your locale settings:
 LANGUAGE = "ca_ES:ca",
 LC_ALL = "ca",
 LANG = "ca_ES@euro"
    are supported and installed on your system.
perl: warning: Falling back to the standard locale ("C").

No sé si estarà relacionat amb això, però a la consola de gnome (i a tot el 
gnome, crec) el mapa de teclat no es correspon amb el meu, per exemple, en 
contes de "-" em surt "/", "]" en lloc de "+", a la ñ no sé què surt... en 
canvi en KDE o consola això no passa (?)

RicardReply to: