[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Jo sóc d'Alacant! "Alicante: Núvols dispersos"Hola, Albert ...

deies, el 14 de Nov de 2004, a les 03:22 +0100:

> On Sun, 2004-11-14 at 01:35 +0100, Jordi Mallach wrote:
> > Ei Xavi!
> > En general, hi estic d'acord.
> > 
> > Alguns dubtes:
> > New York o Nova York (al ser New una paraula traduïble)
> > Cape Town? Foo Island?
> > I el que no són ciutats: estats, continents, zones concretes (oceà
> > atlàntic, etc)? El rotllo és que moles cadenes originals són els noms
> > dels llocs en la seua forma anglesa, no el nom original. Què fem en
> > aquest cas?
> 
> Jo crec que el criteri més intel·ligent seria mantenir TOTS els noms en
> la seva llengua original (Alacant, New York, Cuenca o Deutschland).
> Això, addicionalment, facilitaria la traducció: només hi hauria una
> única llista de noms a Debian...
> 
> Crec que si volem que se'ns respectin els Alacants, Girones o Lleides
> nosaltres hem de respectar les versions pròpies en localitats de
> llengües foranes...

Sí, però quina és la versió pròpia en algun cas? I no parlo només de
Vitoria-Gasteiz i coses més o menys properes, sinó, jo que sé:
Cluj-Napoca en România, on un topònim és en hongarés i l'altre en
romanés, i des de fa centenars d'anys que s'estan barallant per veure
qui va estar primer allà... Això no deixaria de ser menor, donat que
aquests casos són minoritaris (comparat amb el número de topònims que hi
han al món), però vull dir que la cosa té miga.


> 
> El meu parell de cèntims d'Euro...
> 
> albert...
> 

-- 
xavi@sindominio.net
lorajoler@paranoici.org
Reply to: