[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

El govern espanyol reafirma la seva oposició a patentar programariAhir dimecres hi va haver una iterpel·lació al senat espanyol 
sobre la directiva de patents de programari en que l'estat 
espanyol va reafirmar la seva intenció de votar no a qualsevol 
ampliació de l'àmbit patentable. 

Hi ha una gravació de l'àudio[3] (gentilesa de Bernhard Kaindl a partir
de la retransmissió del video per internet que fèu el propi senat).
També esperem que properament aparegui la transcripció al diari de 
sessions de la cambra[4].

En la interpel·lació el senador Jordi Guillot Miravet[5], president 
de la Comissió de Societat de la Informació i del Coneixement del 
senat (Entesa Catalana de Progrès, Iniciativa per Catalunya - Verds),
va explicar els antecedents, va felicitar el vot negatiu de la delegació 
espanyola al Consell al maig, i va explicar de forma breu però força 
completa les conseqüències nefastes de permetre patentar programari
i els motius perquè ho són.

El ministre d'Indústria, Turisme i Comerç, José Montilla Aguilar[6] (PSC)
va declarar que no hi havia cap plà per patentar programari (i
nosaltres afegim que ningú ha reconegut la intenció, però això no ha
aturat pas l'intent). Va justificar la necessitat d'una directiva
perquè malgrat que les lleis coincideixen en no admetre els programes
d'ordinador com a invencions, les pràctiques administratives de les
diferents oficines de patents a Europa i les decisions judicials
varien i cal harmonitzar-les.  A continuació va explicar les
modificacions introduïdes al Consell de maig sobre la proposta de la
presidència irlandesa (donat-los potser massa crèdit per ser que no
aporten cap límit efectiu i només reflexen la pràctica de la Oficina
de la Patent Europea[1]). Tanmateix, acte seguit va explicar (que és
l'important i encertat) que amb les modificacions i tot la versió de
l'acord de maig[7] no és prou clara ni ofereix prou garanties. Va
criticar que el text del Consell recull poques i febles esmenes del
Parlament Europeu[8], va reclamar el més ample consens social per un
canvi de tan abast i va donar crèdit al Parlament Europeu per
reflexar-lo. Va citar les iniciatives de programari lliure a Andalusia,
Extremadura i València per exemplificar que el programari lliure 
s'ha de preservar. 

El ministre va explicar que el vot negatiu d'Espanya i les abstencions
de Bèlgica, Àustria i Itàlia no van arribar a la minoria de bloqueig,
i que si cap estat no canvia de posició l'acord es formalitzarà i
passarà a segona lectura al Parlament Europeu. També va dir que era
possible que algun estat comuniqués oficialment a COREPER[2] un canvi de
posició i en aquest cas l'acord podria tornar al grup de treball del 
Consell. 

No va comentar però, potser per manca de comunicació oficial a COREPER
per ara, que el govern polonès (que es va abstenir al maig però el van
comptar com a sí, i amb l'entrada en vigor del tractat de Niça[10] ja
té prou vots per bloquejar ara la decisió (27+27+29+12+10>90)) ha
anunciat la decisió que no pot acceptar l'acord de maig[9], ni que el
parlament holandès[11] i tots els grups polítics alemanys[12] han
demanat el canvi de vot dels seus estats (que van votar "si")

En qualsevol cas (que es bloquegi al Consell o que passi a segona
lectura al Parlament Europeu), el ministre Montilla va refermar el
compromís del govern espanyol en mirar d'evitar que la directiva
ampliï l'àmbit de les innovacions patentables a coses que actualment
no ho són (i per tant va refermar l'oposició espanyola a les patents
de programari). 

Ministre i senador van coincidir (i la resta de grups polítics al senat
no van fer ús del seu torn de rèplica reglamentari, per tant potser 
podriem suposar que hi estan d'acord per assentiment) en què: 

- la llei actual no permet patentar programari. Els programes estan 
coberts per drets d'autor.

- els problemes actuals sorgeixen de la divergència de les pràctiques
d'oficines de patents i jurisprudència de les lleis uniformes. 

- el Parlament Europeu va encertar moltes esmenes per restringir la
patentabilitat a invencions tècniques, i excloure el programari de les
patents.

- el text aprovat pel Consell no ofereix prou garanties per evitar les
patents de programari. La delegació espanyola va fer bé d'oposar-s'hi
i ha de continuar fent-ho fins que no incorpori el parer del Parlament
Europeu.

- Les patents de programari són perjudicials per al sector informàtic i 
la societat de la informació, cal fer cas a la preocupació expressada 
per un sector ampli de la societat civil.

El posicionament està en la línia de les declaracions la setmana passada
d'Oriol Ferran[13] des de la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la 
Informació del Departament d'Universitats, Recerca i SOcietat de la Informació 
de la Generalitat de Catalunya. 

Caliu celebra aquestes posicions, felicita la inciativa i
l'argumentació del senador Guillot i s'afegeix a ell en demanar al
govern espanyol que intensifiqui el treball per ampliar el consens
entre els socis europeus en contra de les patents de
programari. Haguessim volgut sentir criteris concrets que exigirà el
govern espanyol (definició de "tècnica" com a ús controlat de forces
de la natura, llibertat de publicació, etc.) però potser s'hauria
allargat. També haguès sigut engrescador sentir que el govern espanyol
demanarà tornar a votar la directiva al consell abans d'adoptar la
posició comuna en aquesta primera lectura, però tampoc no va rebutjar
explícitament aquesta possibilitat (potser en espera de que
s'oficialitzi el que ja ha anunciat àmpliament la premsa). Seria una
actuació amb pocs precedents, però completament justificada per la
gravetat de les conseqüències de la directiva[15], la poca ortodòxia
de la votació al maig[14] i la manca de majoria qualificada
actualment[10].

Malgrat tot el govern espanyol ha pres la posició més coherent de la
UE a favor del progrès informàtic, la competitivitat de la nostra
economia, la societat de la informació i la llibertat de
desenvolupadores i usuaris. El felicitem i li desitgem molt d'encert
en la futura tramitació de la directiva i força empenta.

Xavi Drudis Ferran
xdrudis@tinet.org
Campanya contra les patents de programari de Caliu
Associació d'usuaris/es de gnu/linux en llengua catalana Caliu
http://patents.caliu.info

Referències 

[1] Nota de Caliu sobre les modificacions al Consell el maig
http://patents.caliu.info/nota20040518.html

[2] COREPER = COmité de REpresentants PERmanents, un 
organ del Consell format per funcionaris diplomàtics 
dels estats que treballen permanentment a Brussel·les 
per preparar els acords que els governs voten a les reunions
del Consell de Ministres. Veure 
http://patents.caliu.info/codecisio.html
http://en.wikipedia.org/wiki/COREPER
http://www.msa.lt/doc/council_guides_vol_2.pdf

[3] àudio de la interpel·lació al senat
http://www.ffii.org/~bkaindl/Media/Spain/S000040_023_01_029.ogg

[4] diaris de sessions del Senat
http://www.senado.es/legis8/plenos/index.html

[5] senador Jordi Guillot Miravet

[6] ministre José Montilla Aguilar

[7]  versió del consell del 18 de maig de la directiva
http://register.consilium.eu.int/pdf/en/04/st09/st09713.en04.pdf

[8]  Versió de la directiva del Parlament Europeu
http://www3.europarl.eu.int/omk/omnsapir.so/pv2?PRG=DOCPV&APP=PV2&DATE=240903&DATEF=030924&TPV=PROV&TYPEF=TITRE&POS=1&SDOCTA=2&TXTLST=2&Type_Doc=ANNEX&PrgPrev=PRG@TITRE|APP@PV2|TYPEF@TITRE|YEAR@03|Find@*inventions|FILE@BIBLIO03|PLAGE@1&LANGUE=EN

[9]  anunci de l'oposició de Polònia
http://kwiki.ffii.org/PolandDoesNotSupportCouncilVersionEn
http://kwiki.ffii.org/Poland041105En
http://kwiki.ffii.org/Poland041104En

[10] Canvi de vots al Consell
http://www.nosoftwarepatents.com/phpBB2/viewtopic.php?t=97 (press release)
http://www.nosoftwarepatents.com/docs/041101qm.pdf (overview and analysis)
Informe jurídic que explica que l'acord de maig no és
definitiu i es pot corregir mentre no s'adopti formalment
http://fajardolopez.com/?opcionsuperior=Informaciones&opcion=index

[11] Canvi de postura a Holanda
http://kwiki.ffii.org/?NlVote040701En
http://kwiki.ffii.org/?SwpatnlEn

[12] Canvi de postura a Alemania
http://nosoftwarepatents.com/phpBB2/viewtopic.php?t=43
http://news.zdnet.co.uk/business/0,39020645,39170869,00.htm

[13] Declaracions d'Oriol Ferran la setmana passada
http://www.lafarga.org/node/view/195

[14] A la votació del maig Polònia es va abstenir i 
el van comptar com "si", a Dinamarca li van arrancar un si
en un diàleg rídicul amb la presidència, el comissari 
Bolkestein va presentar canvis insignificants com si 
tinguessin cap efecte sobre el que es permetia patentar i 
força estats van votar contra el que havien declarat 
previament a la opinió pública. En concret el parlament 
holandès va acusar el seu govern d'haver-lo mal informat 
i el govern va al·legar problemes al processador de textos, 
i el govern hongarès es va excusar amb una màquina de fax
que no anava bé.
http://swpat.ffii.org/letters/cons0406/repr/index.en.html


[15] Informació general sobre patents de programari 
http://patents.caliu.info
http://swpat.ffii.org
http://www.nosoftwarepatents.com
http://www.researchoninnovation.org
http://www.ffii.org.uk/
http://proinnova.hispalinux.es/
http://www.eurolinux.org
...


-- 
- jo també vull una Europa lliure de patents de programari  -
--------------------------------------------------------------
 EuropeSwPatentFree - http://EuropeSwPatentFree.hispalinux.es
--------------------------------------------------------------
http://patents.caliu.info

Xavi Drudis Ferran
xdrudis@tinet.orgReply to: