[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

OT) Spam.. again (III)Què fort, el colmo: El servidor de llistes de debian (murphy) està (suposo que temporalment) a la llista negra d'spamcop........

Nov 25 23:02:24 annys postfix/smtpd[17460]: DCED32E3B9: reject: RCPT from murphy.debian.org[146.82.138.6]: 554 Service unavailable; Client host [146.82.138.6] blocked using bl.spamcop.net; Blocked - see http://www.spamcop.net/bl.shtml?146.82.138.6; from=<bounce-debian-user-catalan=llistes=eines.info@lists.debian.org> to=<llistes@eines.info> proto=ESMTP helo=<murphy.debian.org>


Andreu Bassols i Alcón
Webmestre d'Eines: http://www.eines.info
Weblog personal: http://annys.eines.info/raims
Usuari Linux #291715


Reply to: