[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: escriure en NTFSHola,

El dc 24 de 11 del 2004 a les 16:28 +0100, en/na Guillem Barba va
escriure:
> tinc instal·lada una Knoppix 3.6 catalana en un ordinador que també té 
> instal·lat el Hase XP. Uso el núcli 2.6.7 que et vé i no puc escriure (ni 
> modificar...) a la partició NTFS on està "don finestres" (sí accedir-hi). He 
> instal·lat també el nucli 2.6.9-1-k7 (és un Athlon XP) des de l'apt-get (el 
> kernel-image) i tampoc. Perquè????????

Hi ha dos drivers lliures pel suport NTFS per linux, l'antic, que anava
de sèrie en el nucli 2.4.x tenia un suport gairebé complet per les
funcions només-lectura. A més a més, disposava de codi d'escriptura
altament inestable (pèrdua de permisos, corrupció de les taules de
continguts) per particions NTFS corresponents a NT4.

La versió nova del driver, disponible en 2.6 (i backportada a 2.4) té el
suport de lectura funcional i estable al 100%. El suport d'escriptura és
molt limitat i només permet (amb seguretat) modificar arxius sense
alterar-ne la mida.

El meu consell: si pots, cerca una altra manera de traspassar la
informació... potser reservar una partició FAT32 per l'intercanvi de
dades no seria una mala idea.

Adéu!

-- 
David Poblador - david(a)nirvanis.org - gpg id: 16D840A0
Jabber ID: david@jabber.puntbarra.com - Linux User #197183
http://puntbarra.com - http://nirvanis.org

Attachment: signature.asc
Description: =?ISO-8859-1?Q?Aix=F2?= =?ISO-8859-1?Q?_=E9s?= una part d'un missatge, signada digitalment


Reply to: