[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

problemes en instalacioTinc problemes en instalar pikdev_0[1].7.1-1_i386.deb i lo que me diu el
dpkg és:

Leyendo la base de datos ...
104882 ficheros y directorios instalados actualmente.)
Preparando para reemplazar pikdev 0.7.1-1 (usando
pikdev_0[1].7.1-1_i386.deb) ...
Desempaquetando el reemplazo de pikdev ...
dpkg: problemas de dependencias impiden la configuración de pikdev:
 pikdev depende de kdelibs4 (>= 4:3.2.3-3.sarge.1); sin embargo:
  Versión de kdelibs4  en el sistema es 4:3.2.2-2.
 pikdev depende de libgcc1 (>= 1:3.4.1-3); sin embargo:
  Versión de libgcc1  en el sistema es 1:3.3.3-9.
 pikdev depende de libqt3c102-mt (>= 3:3.3.3); sin embargo:
  Versión de libqt3c102-mt  en el sistema es 3:3.2.3-2.
 pikdev depende de libstdc++5 (>= 1:3.3.4-1); sin embargo:
  Versión de libstdc++5  en el sistema es 1:3.3.3-9.
dpkg: error al procesar pikdev (--install):
 problemas de dependencias - se deja sin configurar
Se encontraron errores al procesar:
 pikdevtot i això el que he fet ./configure make ...  he pogut instalar-ho i me
funciona la meva pregunat és funcionarà correctament? o com pouc fer
modernitzar les llibreries que me diu?
gracies.

-- 
Linux user number 370.862

http://counter.li.org/
Reply to: