[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: debiancat.info: ser o no ser
  A LaFarga.org no havien de fer un servidor per a
projectes? Fora interesant que treballessiu el
desenvolupament des d'allí, atés l'interés de Debian a
Catalunya.

Sí, està previst - http://www.lafarga.org/node/view/161 - però sense data concreta que jo sàpiga. Deien que abans de finals d'any, ja som entrats a novembre. També penso que el lloc idoni és aquest futurible espai, aquest GForge d'interactors el proposava perquè és el que hi ha ara. En David comentava de portar-lo al seu servidor si feia falta. Com vulgueu, i no crec que sigui el tema més important ja que el que compta és tirar el projecte endavant.

El traspàs ja està fet i en David Poblador ja és el nou titular i resonsable oficial de debiancat.info :)

Quim

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: