[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: debian GNU/HURDOn Tue, Nov 02, 2004 at 10:35:10AM +0100, xavi wrote:
> Algú a probat Debian amb el microkernel HURD?

Jo :)

> Volia saber si hi ha molta diferència i si és molt complex instalar-lo,
> doncs fa uns dies ha caigut a les meves mans el llibre Modern Operating
> Systems del professor Tanenbaum, on feia vastanta apologia dels
> microkernels enfront dels monolithics

Hui en dia instal·lar Hurd és fàcil. Els CD tenen un instal·lador que ho
fa prou bé. Fa uns anys la cosa tenia més complicació...

> Per aixó hem pregunto si a al pràctica hi ha tanta diferència, o si es nota
> en alguna cosa...
> Per quin apostarieu?

Ara mateix, el que notaràs és que moltes coses que amb Linux et
funcionen perfectament (el so, per posar un exemple del dia a dia) no
t'aniran ni de conya. De tant en tant, el Hurd se't penjarà, quan no es
corrompirà el sistema de fitxer. I notaràs que moltes coses van
notablement més lentes que al Linux. En definitiva, com ha dit Lluis, el
Hurd està verd, i avança molt poc a poc pq només hi ha un grapat de
hackers treballant en el seu desenvolupament. Com passatemps està bé. A
nivell d'usuari, això sí, les diferències són xicotetes, al cap i a la
fi és un UNIX, i això fa que siga paregut al teu Debian GNU/Linux a la
força. A nivell no tant d'usuari, està guai pq el disseny del sistema
operatiu mola (posa en userspace moltes coses que en Linux són kernel
space), tot el tema dels translators, etc...

> Per altra banda? cal instalar de zero tota la distribució o tansols cal
> actualitzar el kernel?

Els binaris no són compatibles amb els de Linux, així que tens que
instal·lar de zero.

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: