[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

50 desenvolupadors Debian a MataróPotser 50, potser més, procedents d'arreu. Desenvolupadors Debian en la seva majoria, també de Gnome. De 5 al 18 de desembre a Mataró arran de la segona trobada de desenvolupadors d'Ubuntu i Canonical.

Confirmat l'aterratge, estem començant a pensar possibles trobades, xerrades i vida social debianita. Qualsevol idea és benvinguda.

Més:

Trobada de desenvolupadors de Canonical / Ubuntu a Mataró
http://interactors.coop/ca/admin/node/edit/36

Ubuntu Conference: December 5-18, 2004
http://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-users/2004-November/009901.html

Quim

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: