[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

(rodeta) Re: Re: debian instalada i funcionant, gracies a tots!!Lluís Gras wrote:
xf86cfg -textmode
m'ha resultat d'extrema utilitat (molt millor que l'instalador o
evocar-lo un altre cop com em suggeria el Lluis amb dpkg-reconfigure)

els programes de configuracio de kde m'han fet la resta

i es pot dir que ara ja em funciona quasi tot (nomes queda la rodeta del
mouse)


Mira a /etc/X11/XFConfig-4

Option     "Device"      "/dev/psaux"
Option     "Protocol"     "ImPS2"ja ho he trobat: la clau esta en la linia on surt ZAxisMapping!

Section "InputDevice"
  Identifier "Mouse1"
  Driver "mouse"
  Option "Protocol" "Auto"
  Option "Device" "/dev/mouse"
  Option "ZAxisMapping" "4 5"
EndSectionReply to: