[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Instal·lant RealPlayer / Helix PlayerOn Wed, 2004-08-25 at 13:17 +0000, Pau Climent i Pérez wrote:
> Hola,
> 
> Faig "apt-cache search ..." però no m'ix ni el realplayer ni l'hèlix 
> player. A la pàgina de Real només està en RPM o en un BIN que no em 
> funciona.
> 
> Algú sap com podria instal·lar-lo?

http://helix.alioth.debian.org/

albert...Reply to: