[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: /etc/init.d/rcS: line1: ca_ES: command not foundOn Sun, Aug 22, 2004 at 11:07:04AM +0200, Ernest Adrogué wrote:
> > #! /bin/sh
> Entre el ! i la / hi ha un espai que no hi hauria de ser.

Nah, això és perfectament correcte també.

grep "! /bin" /etc/init.d/*

Què tens al /etc/environment?

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: