[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Problemes amb nou kernel> > VFS: Cannot open root device "hda1" or unknown block(0,0)
> > please append a correct "root=" boot option

Si vols descartar problemes amb el grub o el lilo passa-li com a paràmetre el 
root=/dev/hda1 al arrancar. Si el lilo no et mostra el "prompt" pulsa la 
tecla control abans no carregui el kernel.
--
JaumeReply to: