[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: dubte: ssh a un script per a copiarHola,

On Jul/02/2004, Rafel Puchades wrote:

> he estat intentant fer un script per a copiar uns arxius via ssh des 
> d'una màquina a la que executa l'script
> ho he intentat amb scp i amb sftp i he trobat el mateix problema
> no se com passar-li el password als arguments
> i si li l'intente passar redirigint un arxiu de text com a stdin no me 
> l'agafa
> 
> alguna idea

http://bulmalug.net/body.phtml?nIdNoticia=1722

-- 
Carles Pina i Estany		GPG id: 0x8CBDAE64
	http://pinux.info
	Para olvidar... hackear!Reply to: