[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Sistema de "bugs" de DebianOn dl, 2004-06-28 at 21:59, Lluis wrote:

> be, i se que aixo no es el que busques, pero el que esta fabulos es el
> galeon (no se si el mozilla tb ho te), que s'hi poden posar entrades de
> texte que fan cerques automatiques, i per defecte en ve una de cerca
> debugs i de paquets de debian, entre d'altres, aixi que nomes li poses
> el nom i apareix la pagina amb el resultat de la cerca

Els que utilitzeu Firefox també teniu http://mycroft.mozdev.org Allà us
podeu baixar un munt de "plugins" de motors de cerca diferents per el
quadre de diàleg que té amunt a la dreta... entre ells cercar a la base
de dades de bugs de debian (per número o per nom de paquet).

Salut!
-- 
Josep Monés i Teixidor
Clau GnuPG: gpg --recv-keys 80E85CC4

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: