[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: BitDefender AntiVirus - Data Security, AntiVirus Software, Free ProtectionGuaita Laura (surt pel mig de la pagina que has enviat)

	ftp://ftp.bitdefender.com/pub/linux/free/LinuxDefender/

Salutacions


	Miquel (a.k.a. Ktalà)

En/na laura ha escrit:

sabia que existia.... però malhauradament no trobe com baixar la iso,,.... sabeu alguna cosa mes que a mi se m'escapa? http://www.bitdefender.com/bd/site/presscenter.php?menu_id=25&n_id=58 <http://www.bitdefender.com/bd/site/presscenter.php?menu_id=25&n_id=58>

Gràcies!


Reply to: