[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

desinstal·lar paquetsHola,

Avui he aprofitat per fer neteja de disc dur. He desinatal·lat tot el
Gnome i el KDE, entre altres coses. He près algunes notes per la pròxima
vegada, potser us poden interessar.

Per desinstal·lar paquets l'ordre més pràctica em sembla que és

  dpkg --purge paquet1 paquet2 ...

Si algun paquet té dependències el dpkg t'avisa i no el desinstal·la.

  dpkg -l | grep ^.i

Fa una llista de tots els paquets instal·lats.

  dpkg -l | grep ^.c

Fa una llista de paquets desinstal·lats però que encara tenen fitxers
de configuració instal·lats. Es poden desinstal·lar amb l'ordre:

  dpkg --purge `dpkg -l | grep ^.c | tr -s ' ' | cut -d ' ' -f 2`

Es convenient posar "COLUMNS=150" a davant de "dpkg" per tal que els
noms dels paquets no quedin tallats.

  dpkg -l `apt-cache search kde | cut -d ' ' -f 1` | grep ^.i

Fa una llista de paquets relacionats amb KDE que estan instal·lats
actualment.

  dpkg -l libgn\* | grep ^.i

Fa una llista de paquets instal·lats que comencen per "libgn".

  dpkg --audit

Fa una llista de paquets amb problemes.

  deborphan

Fa una llista de llibreries "orfes". Normalment vol dir que no les
necessites i que per tant es poden desinstal·lar, per exemple amb:

  dpkg --purge `deborphan`

Per acabar s'ha de fer un repàs manual. Bàsicament s'ha d'estar
atent als missatges del tipus "el directori XXX no està buit i no
s'eliminarà", i després al directori /etc normalment també hi
queden restes de coses (i òbviament a $HOME) que s'han d'esborrar
a mà.

-- 
ernestReply to: