[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: 96,5% de l'spam a llistes Debian filtrat60000 missatges!!!!

qualsevol se queixa ara de rebre'n 3 o 4 diaris...


Quim Gil, vares dir:

>Tot i que el volum d'spam que arriba a les llistes és apreciable, la 
>veritat és que podria ser molt pitjor segons el que expliquen al 
>butlletí de Debian:
>
> >>>>>>>>>>
>
>Spam on the Lists. Pascal Hakim computed some [20]statistics on how
>much spam is hitting the Debian mailing lists. Currently only about
>3.5 % of incoming messages are forwarded on to list subscribers. Each
>day about 60 thousand spam messages are deleted and almost 1 and a
>half million emails are delivered to list subscribers.
>
>  20. http://www.redellipse.net/stuff/Debian/spam-counts.story
>
> >>>>>>>>>>>>>
>
>Quim
>


-- 
========================
     ^ ^
     O O
    (_ _)
muzzol(a)mail.ru
========================
jabber id: muzzol(a)jabber.dk
========================
No atribueixis qualitats humanes als ordinadors.
No els hi agrada.
========================
<echelon spamming>
bomb terrorism bush aznar teletubbies
</echelon spamming>Reply to: