[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

comptes de correu [postfix+mailman+horde+imp]hola a tots/es,
estic tenint [encara] problemes amb la configuració del servidor de
correu així com de les llistes de correu

detallo breument els problemes que tinc

>tot i tenir diferents usuaris al servidor a /etc/aliases i tots ells
redireccionats a un usuari que existeix a postfix, quan envio un correu
a qualsevol d'aquests comptes em dóna l'error de que no existeix. com
pot ser això? ni tan sols m'accepta root com a usuari d'enviament ...
pel que fa als usuaris creats al postfix, tots funcionen sense cap
problema

[/var/log/mail.log]
Apr 30 20:58:24 glasnost postfix/pickup[16151]: 9D12FC673B: uid=0
from=<root>
Apr 30 20:58:24 glasnost postfix/cleanup[16230]: 9D12FC673B:
message-id=<20040430185824.9D12FC673B@glasnost>
Apr 30 20:58:24 glasnost postfix/qmgr[27466]: 9D12FC673B:
from=<root@e-club.info>, size=270, nrcpt=1 (queue active)
Apr 30 20:58:24 glasnost postfix/virtual[16234]: 9D12FC673B:
to=<root@e-club.info>, relay=virtual, delay=0, status=bounced (unknown
user: "root@e-club.info")
Apr 30 20:58:24 glasnost postfix/cleanup[16230]: B6F54C676C:
message-id=<20040430185824.B6F54C676C@glasnost>
Apr 30 20:58:24 glasnost postfix/qmgr[27466]: B6F54C676C: from=<>,
size=1759, nrcpt=1 (queue active)
Apr 30 20:58:24 glasnost postfix/virtual[16234]: B6F54C676C:
to=<root@e-club.info>, relay=virtual, delay=0, status=bounced (unknown
user: "root@e-club.info")


>una cosa semblant em passa amb les llistes del mailman. tot i que
mailman funciona bé i he pogut crear les llistes sense problemes i
gestionar-les per web, el postfix sembla no voler incloure aquests
comptes

[/etc/postfix/main.cf]
...
alias_maps = hash:/etc/aliases, hash:/usr/local/mailman/data/aliases
alias_database = hash:/etc/aliases, hash:/usr/local/mailman/data/aliases
...

glasnost:/etc# ls /usr/local/mailman/data/ -l
total 52
-rw-rw----  1 mailman mailman    357 Apr 16 20:16 aliases
-rw-r--r--  1 mailman mailman   12288 Apr 24 15:09 aliases.db
-rw-r--r--  1 root   mailman    10 Mar 20 20:36
last_mailman_version
-rw-r--r--  1 root   mailman   14110 Mar 20 20:35 sitelist.cfg
-rw-r--r--  1 mailman mailman    653 Apr 24 15:08 virtual-mailman
-rw-r--r--  1 root   mailman   12288 Apr 24 15:12
virtual-mailman.db
glasnost:/etc#

la única linia que hi tinc allà [tot i haver executat
/usr/local/mailman/bin/genaliases]

[/usr/local/mailman/data/aliases]
mailman-loop: /usr/local/mailman/data/owner-bounces.mbox
 
>per acabar, instal·lant horde+imp des de apt-get, tota la web està
muntada però no aconsegueixo logar-me. sabeu quins arxius haig d'editar
i què s'hi ha de posar? he modificat el servidor com mail.e-club.info i
localhost però no funciona res. els usuaris han d'estar dins de les
taules creades per horde o aquest llegeix les que utilitzes pel postfix?

perdoneu que us hagi enviat un correu tant llarg però porto molt de
temps aturat amb aquests problemes i ja tinc ganes de solucionar-los ;)

gràcies per tot i fins aviat!

-- 


esteve serra clavera
jotm@e-club.info

Attachment: signature.asc
Description: Esta parte del mensaje =?ISO-8859-1?Q?est=E1?= firmada digitalmente


Reply to: