[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Canvi de placa base ... reinstal.lació?Les,
Home no sol caldre reinstalar tot. Segurament el canvi nomes t'afectara
el nucli i potser les X. Segurament amb el nucli que tens ara podras
arrencar i llavors podras compilar el nou per ajustar la controladora
ide, agp i 4 coses.. Si no poguessis fer-ho la opcio del live-cd es
valida.

Apa,
Joan

On dg, 2004-04-18 at 12:48, marcos@tenak.net wrote:
> Hola,
> 
> m'he canviat la placa base de l'ordinador i el primer que penso es que hai de
> reinstal.lar el sistema però... hi ha alguna manera de no haver de fer-ho?
> Se m'acudeix alguna cosa com arrencar des de un live-cd i accedir a la partició
> on tinc actualment la instal.lació i recompilar el kernel des d'allà, per
> exemple. Seria correcte?
> 
> Vinga, gràcies
> 
> Marcos
> 

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: