[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Instal.lar tarjeta WiFi PCI a Debian (iwconfig)> Jo faig iwconfig wlan0 essid emeuESSID pero suda de mi  El mateix
> amb la opció ap i la mode.
> D'altra banda si que em deixa posar-hi la clau pel wep sense cap problema.

mmm , has provat desactivant la clau web tb del teu ap? Si més no per
estar més segurs del k falla..

> Algú ha tingut els mateixos problemes? Alguna idea de què mirar?

Dons fa una setmana q utilitzo els mateixos drivers i cap problema.
L'unic q em va passar (q pot ser el mateix k et passa a tu..) és q si
posava un essid k realment no trobava, no sem posava res. És a dir, si
filtrava la mac denegant-li l'accès, encriptava la conexió, utilitzava
canals diferents,etc, llavors aquest driver no em deixava assignar-li un
essid ni trobava el punt d'accès...

El meu concell és q t'asseguris de k ho poses tot bé, ja que sembla q
potser és un error sense importancia en la configuració el q fa q no
tinguis connexió.

Sort!

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: