[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

spim spam spumbones!!

ja havia sentit alguna vegada els problemes d'spam que  tenen les llistes de debian, però quan em vaig donar d'alta, ara fa una setmana, no m'esperava que fos tan exagerat!
suposo que ja s'ha xerrat altres vegades d'això però com a nou-vingut tenc curiositat per saber si s'està fent alguna cosa, si es poden evitar aquests indesitjats(bles) correus d'alguna manera o si la ressignació és l'únic camí.

fins ara.

--
========================
     ^ ^
     O O
    (_ _)
muzzol(a)mail.ru
========================
jabber id: muzzol(a)jabber.dk
========================
tots els animals són igual
però alguns són mes igual que altres
========================
No atribueixis qualitats humanes als ordinadors
No els hi agrada
========================
<echelon spamming>
bomb terrorism bush aznar teletubbies
</echelon spamming>
--Reply to: