[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Problemas amb un tal WoodyHola,

Us comento un problema que m'ha sortit i no se per on puc tirar. M'acabo de
montar un "server" amb un antic Pentium 133M hz amb 32 Mb. Amb vaig decidir
per Debian Woody (normalment faig servir Sid). Com que tinc moltes limitacions
d'espai vaig decidir retallar tot lo que no fos estrictament necessari i crec
que potser m'he passat :P. El problema es troba en el moment d'instalar els
paquets , quan acaba de baizar-los, amb aptitude, i fa el dpkg em surt lo
següent :

(Reading database ... 17197 files and directories currently installed.)
Preparing to replace ispell 3.1.20-21.1 (using
.../ispell_3.1.20-21.1_i386.deb) ...
install-info: failed to lock dir for editing! No such file or directory
dpkg: warning - old pre-removal script returned error exit status 2
dpkg - trying script from the new package instead ...
install-info: failed to lock dir for editing! No such file or directory
dpkg: error processing /var/cache/apt/archives/ispell_3.1.20-21.1_i386.deb
(--unpack):
 subprocess new pre-removal script returned error exit status 2
install-info: failed to lock dir for editing! No such file or directory
dpkg: error while cleaning up:
 subprocess post-installation script returned error exit status 2
Preparing to replace spell 1.0-11 (using .../archives/spell_1.0-11_i386.deb)
...
Unpacking replacement spell ...
install-info: failed to lock dir for editing! No such file or directory
dpkg: warning - old post-removal script returned error exit status 2
dpkg - trying script from the new package instead ...
install-info: failed to lock dir for editing! No such file or directory
dpkg: error processing /var/cache/apt/archives/spell_1.0-11_i386.deb
(--unpack):
 subprocess new post-removal script returned error exit status 2
install-info: failed to lock dir for editing! No such file or directory
dpkg: error while cleaning up:
 subprocess post-removal script returned error exit status 2
Errors were encountered while processing:
 /var/cache/apt/archives/ispell_3.1.20-21.1_i386.deb
 /var/cache/apt/archives/spell_1.0-11_i386.deb
  localepurge: processing locale files ...
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
Ack!  Something bad happened while installing packages.  Trying to recover:
dpkg: error processing ispell (--configure):
 Package is in a very bad inconsistent state - you should
 reinstall it before attempting configuration.
Errors were encountered while processing:
 ispell
Press return to continue.


No es tracta de cap problema amb el paquet en concret ja que surt amb
qualsevol. No se si te gaire a veure pero dins /var/cache/apt/archives/lock no
hi ha res. Algú sap d'on pot surtir el problema?. Moltes gràcies per avançat!!Reply to: