[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Ajuda per compilar driver ( gràcies )On dt, 2004-03-30 at 23:28, Joan Tur wrote:
> -----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
> Hash: SHA1
> 
> Bones.
> 
> Escric aquest missatge des d'un portàtil d'una amiga; li va entrar un virus i 
> li he instalat es Mandrake 10 per que el provi.
> 
> Es problema que tenc és que es driver p'es winmodem sembla no saber detectar 
> sa versió d'es kernel:

Si tens un xipset de Conexant tipus HSF o HCF (ho sabràs fent "lspci
-v"), pots provar directament de baixar-te els drivers de linuxant
(www.linuxant.com). No és programari lliure (ells ho justifiquen), però
funciones d'allò més bé.

Si els vols usar, necessitaràs probablement les fonts del nucli que
uses.

Sort.

Orestes Mas

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: