[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: php i apache2Ferriol, instal·la el paquet php4-cgi.

El paquet php4 instal·la una biblioteca (/usr/lib/apache/1.3/libphp4.so) perquè l'apache pugui executar els .php - diguem-ne- directament.

El paquet php4-cgi instal·la un executable (/usr/bin/php4) i un cgi-bin (/usr/lib/cgi-bin/php4). El primer és per a executar programes php directament, en línia de comandes. El darrer permet que l'apache, sense la biblioteca php4 pugui executar
els .php com a cgi-bin.

A efectes de resultat ve a ser el mateix - suposo- si no entrem en qüestions de rendiment, threading, etc., aspectes que encara estan en prova en l'apache2. Deu ser per això que encara no està disponible...

>Vull isntal·lar l'apache2 però no veig com puc instal·lar el php amb un
>paquet--
Salutacions...Josep
http://www.geocities.com/SiliconValley/Horizon/1065/
--Reply to: