[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Java i LinuxOn dc, 2004-03-24 at 09:00, R BA wrote:
> Hola, tinc un problema amb l'instal·lació de Java SDK
> en linux Debian
> 
> Vaig a comentar-vos el que faig pas a pas per a vore
> si així trobem l'error :P
> 
> - 1er: descarregue el paket j2dsk-1_4_2_04.rpm.bin de
> la web de java sun
> 
> - 2on: li faig un chmod 777 j2dsk... per a que siga
> executable, i l'execute, creant-me l'arxiu j2dsk.rpm
> 
> - 3er: li fike un alien j2sdk.rpm i em crea el
> j2sdk.deb, ara ja puc instal·lar-lo, i li fike un dpkg
> -i j2sdk.deb
> 	Tot perfecte....
> 
> -4art: li coloque un "export
> JAVA_HOME=/usr/java/j2sdk1.4.2_04/" i tb un "export
> PATH=$PATH:/usr/java/j2re1.4.2_04/bin"
> 
> i ja esta tot,no??
> doncs ara li faig un java o un javac o el que siga per
> vore el k ix i pose el k pose apareix:
> 
> Error ocurred during initialization of VM
> java/lang/NoClassDefFoundError: java/lang/Object
T'hauries de baixar el virtual machine de java ... (la makina virtual de java),
et baixes el paket, l'instal·les i a correr.
> Algu pot ajudar-me??no se x on tirar amb aço!!
> Gracies!!
> 
> Robba
> 
> 
> ___________________________________________________
> Yahoo! Messenger - Nueva versión GRATIS
> Super Webcam, voz, caritas animadas, y más...
> http://messenger.yahoo.es
-- 

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: