[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: FW: El CUPS m'ha abandonatOn dl, 2004-03-15 at 20:44, Lluis wrote:
> From: Lluis <xxx@dante.xlab.taz>
> To: Llista d'Usuaris de Debian <debian-user-catalan@lists.debian.org>
> Subject: El CUPS m'ha abandonat
> Date: Sun, 14 Mar 2004 17:45:02 +0100
> 
> 
> Doncs si, definitivament m'ha abandonat i no aconsegueixo imprimir res
> de res.
> 
> Des de la pagina web d'administracio, probo el "Test Page" i res de res,
> amb el xpp des d'un ordinador remot, res de res (la impresora apareix a la
> llista) i des del HasslefrochXP li poso que la impresora esta a
> http://nomservidor:631/printers/esc60 (la impresora es diu esc60) i al
> cap d'un munt d'estona acaba dient que no la troba o alguna cosa aixi...
> 

Mira el fitxer /etc/cups/cupsd.conf. Comprova que tinguis
*descomentades* les línies

Port 631
Port 443

Pot ser que en reinstal.lar hagi substituït aquestes línies per les
originals.


Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: