[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: configurar eth0 cada vegadaM'acabo d'adonar que el que volies era el contrari del que t'he dit.
> dient-li que no vull DHCP
Bé, llavors seria una cosa aixo com:
auto eth0
iface eth0 inet static
    address 192.168.1.2
    netmask 255.255.255.0
    broadcast 192.168.1.255
    network 192.168.1.0
   gateway 192.168.1.1

Espero, ara sí, que aixo hagi resolt el teu problema ;)

Mikel Fernández
Reply to: