[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: posar en català el drupalOn Sun, Feb 08, 2004 at 07:49:42PM +0100, David A. wrote:
> Algú sap com canviar l'idioma del drupal mitjançant arxius .sql que 
> s'afegeixen a la taula locales de la base de dades de drupal?
> Ja me biaxat les locales en català de puntbarra, el .sql però com es 
> carrga xos? hi ha algun manual que expliqui pas a pas sense suposar res com 
> es fa? pq tot lo que he trobat sembla que sigui motl fàcil i que tothom ho 
> sapiga fer però jo no hi arribo xD

La manera més fàcil de ficar traduccions en drupal és fer servir el
mòdul localegettext, que funciona amb fitxers .po. Jo tinc un ca.po, si
el vols, és només instal·lar el mòdul, dir-li on tens el ca.po i voilà.

-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: