[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

RE: servidor FTPPureftpd o vsftpd.

http://www.Pureftpd.org 
http://vsftpd.beasts.org 

Tria ;)

-----Mensaje original-----
De: lluis forns [mailto:boig@ya.com] 
Enviado el: lunes, 09 de febrero de 2004 0:04
Para: Llista Debian català
Asunto: servidor FTP

algú em pot aconsellar un servidor d'FTP senzill? l'unic que demano és 
poder dir a quina carpeta té accés un usuari, quin tipus d'accés i ja està.

gràcies; he estat buscant però totes les solucions que he trobat eren 
molt més complertes (i massa complexes)


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
listmaster@lists.debian.org
Reply to: