[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Configurar ADSLTenia malament la ip, ara ja ho he solucionat. Però tot i això no em funciona, he provat de fer un ping a 192.168.1.1 i no funciona, a més la llum del receptor wifi usb fa pampallugues, però no queda encesa fixa com fa amb windows.

Us torno a passar resultats de comandes per a que vegeu com ho tinc.

*********************************
iwconfig
*********************************
lo    no wireless extensions.

wlan0   IEEE 802.11-b ESSID:"piswlan" Nickname:"piswlan"
     Mode:Auto Channel:0 Access Point: 00:00:00:00:00:00
     Bit Rate:2Mb/s  Tx-Power:2346 dBm
     Retry min limit:8  RTS thr:off  Fragment thr:off
     Encryption key:off
     Link Quality:0/92 Signal level:-69 dBm Noise level:-90 dBm
     Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
     Tx excessive retries:0 Invalid misc:0  Missed beacon:0*********************************
ifconfig
*********************************
lo    Link encap:Local Loopback
     inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
     UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
     RX packets:580 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:580 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:0
     RX bytes:39625 (38.6 Kb) TX bytes:39625 (38.6 Kb)

wlan0   Link encap:Ethernet HWaddr 00:02:6F:04:F8:04
     inet addr:192.168.1.34 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
     UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:100
     RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b)


*********************************
netstat -nr
*********************************
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags MSS Window irtt Iface 192.168.1.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 wlan0
169.254.0.0   0.0.0.0     255.255.0.0   U     0 0     0 lo
127.0.0.0    0.0.0.0     255.0.0.0    U     0 0     0 lo
0.0.0.0 192.168.1.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 wlan0

From: Alberto Moreno <alberto_m@wanadoo.es>
To: Ramon Cuñe <ramoncunye@hotmail.com>
CC: debian-user-catalan@lists.debian.org
Subject: Re: Configurar ADSL
Date: Thu, 05 Feb 2004 00:50:48 +0100

Ramon Cuñe wrote:

# route add default gw 192.168.1.1

    inet addr:192.168.0.34 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0

Sembla que el gateway és fora de la teva xarxa. No hauria de ser 192.168.0.1?


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org


_________________________________________________________________
Deja tu CV y recibe ofertas personalizadas de trabajo en tu buzón. http://www.msn.es/Empleo/Reply to: