[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

3es Jornades de Programari Lliure UPC - Peticio de ponencies----------------------------------------------------------------------
		Terceres Jornades de Programari Lliure
----------------------------------------------------------------------

		  Del 7 al 10 de Juliol del 2004
	 Escola Universitària Politècnica de Manresa (UPC)
			    Manresa

		  WEB: http://jornadespl.upc.es

----------------------------------------------------------------------
	    Petició de comunicacions i participació
----------------------------------------------------------------------


PRESENTACIÓ

Les Jornades de Programari Lliure són un fòrum per a l'intercanvi
d'experiències de desenvolupament, ús i promoció del programari
lliure, per a la difusió de resultats de recerca relacionada amb el
programari lliure i per al debat de qüestions que afecten al
programari lliure.

Les Jornades de Programari Lliure es celebren anualment a la
Universitat Politècnica de Catalunya i inclouen:

 - Tutorials i tallers.
 - Conferències convidades.
 - Ponències i pòsters.
 - Taules rodones.


DATES IMPORTANTS

Enviament de comunicacions: fins el 14 de maig de 2004.
Notificació d'acceptació:  4 de juny de 2004.
Jornades:          del 7 al 10 de juliol de 2004.


TEMES

Els temes que es tractaran preferentment a les jornades són els
següents:

- Sistemes operatius (Linux, Hurd, FreeBSD, ...).
- Desenvolupament.
- Ús en l'ensenyament.
- Aplicacions multimèdia.
- Comunicacions, xarxes, xarxes "wireless", seguretat, ...
- Internacionalització, traduccions al català.
- Implicacions filosòfiques i socials.
- Implantació del programari lliure a organitzacions no
 governamentals, institucions públiques, empreses, ...
- Aplicacions a la recerca, docència, gestió, ...

sense excloure cap altre tema relacionat amb el programari lliure.


SOL·LICITUD DE COMUNICACIONS

Les comunicacions poden ser de dos tipus: ponències i pòsters. Les
ponències han de tenir una extensió màxima de 10 fulls DIN A4, a una
sola columna, lletra mida 11 punts. De les ponències acceptades se
n'haurà de fer una presentació oral durant les jornades de 20 minuts
de durada més 10 minuts de preguntes. Els pòsters han de ser de
mida A1.

Ambdós tipus de comunicacions s'han de presentar en format electrònic
(pdf o ps) seguint les instruccions que trobareu a la web de les
jornades (http://jornadespl.upc.es/ponencies.html). Noteu que primer
cal registrar la comunicació i posteriorment cal enviar-la seguint les
instruccions que rebreu per correu electrònic.


INSCRIPCIÓ

Per tal de poder fer una mínima previsió del nombre de places
necessari, és preceptiu d'inscriure's per a tots els participants de
les jornades, inclosos els ponents. La inscripció és gratuïta i es pot
efectuar fins el dia d'inici de les jornades a la pàgina web:
http://jornadespl.upc.es.


SECRETARIA TÈCNICA

  Sebastià Vila
  Universitat Politècnica de Catalunya
  Escola Universitària Politècnica de Manresa
  Av. Bases de Manresa, 61-73
  08240 Manresa
  Tel.: 93 877 72 82
  E-mail: secretaria@jornadespl.upc.es


INFORMACIÓ I CONTACTE

  Guillem Marpons
  Tel.: 93 401 19 54
  E-mail: contacte@jornadespl.upc.es


COMITÈ ORGANITZADOR

  Aleix Badia     
  Antoni Barba    (Dept. Entel, ETSETB)
  Ermengol Bota    (DSL)
  Pep Ciuraneta    (LinuxUPC)
  Ferran Fàbrega   (Codilliure)
  Jordi Gual     
  Guillem Marpons   (Dept. LSI)
  Orestes Mas     (Dept. TSC, ETSETB)
  Rafael Morillas   (Dept. LSI, EUPVG)
  Ramon Navarro    (EUPM)
  Antoni Oller    (Dept.Entel, EUPBL)
  Leopold Palomo   (Caliu)
  Lluis Pérez Vidal  (GIE)
  Antoni Soto     (GIE)
  Sebastià Vila    (GIE)
  Josep Vilaplana   (GIE)

Amb el patrocini de:

  Universitat Politècnica de Catalunya
  Escola Universitària Politècnica de Manresa
  Ajuntament de Manresa
  Grup d'Informàtica a l'Enginyeria (GIE)
  Fundació Lacetània

Amb la col·laboració de:

  Fundació Aplicació
  Institut Lacetània
  Centre de Càlcul de l'Escola Universitària Politècnica de Manresa
  CaTuX
  Caliu
  Codilliure
  DSL
  LinuxUPCReply to: