[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: errors a l'actualitzar discoverOn dt, 2004-02-03 at 01:12, wallas wrote:
> Hola a tots,
> 
> estic sobre Debian testing i estic estrenanant 2.6.1 compilat per mi. 
> avuí, kuan he fet "apt-get upgrade" m'ha actualitzat el discover (i 
> autoconf, groff-base i libdiscover1 però em sembla k la cosa va lligada al 
> discover) i m'ha sortit això (kuan l'ha inicialitzat després de 
> l'acutalització):

Els errors de "module not found" acostumen a aparèixer quan el sistema
intenta carregar els mòduls llistats al fitxer /etc/modules i no els
troba.

Això passa típicament quan compiles un nucli nou i inclous dins del
nucli alguna opció que en el nucli antic estava compilada com a mòdul.
Si és aquest el teu cas (com suposo), simplement esborra els mòduls
involucrats del fitxer esmentat i ja està.

Quant als errors de "locale", a mi també em passa en alguna ocasió, i
encara no n'he tret l'entrellat perquè crec que tinc els locales
correctament generats. No li he donat mai gaire importància perquè fins
ara no m'ha afectat al funcionament de cap programa (potser perquè en
alguns d'ells només existeix la versió anglesa).

Espero que et sigui útil.


> 
> Setting up discover (1.5-2) ...
> Installing new version of config file /etc/discover.conf ...
> Installing new version of config file /etc/init.d/discover ...
> perl: warning: Setting locale failed.
> perl: warning: Please check that your locale settings:
>     LANGUAGE = (unset),
>     LC_ALL = (unset),
>     LANG = "ca_es@euro"
>   are supported and installed on your system.
> perl: warning: Falling back to the standard locale ("C").
> locale: Cannot set LC_CTYPE to default locale: No such file or directory
> locale: Cannot set LC_MESSAGES to default locale: No such file or directory
> locale: Cannot set LC_ALL to default locale: No such file or directory
> perl: warning: Setting locale failed.
> perl: warning: Please check that your locale settings:
>     LANGUAGE = (unset),
>     LC_ALL = (unset),
>     LANG = "ca_es@euro"
>   are supported and installed on your system.
> perl: warning: Falling back to the standard locale ("C").
> Detecting hardware: agpgart parport_pc 8139too ide-scsi via82cxxx_audio 
> usb-uhci usb-uhci
> FATAL: Module agpgart not found.
> Skipping agpgart module; assuming it is compiled into the kernel.
> Skipping Module parport_pc. It's already loaded.
> FATAL: Module 8139too not found.
> Skipping 8139too module; assuming it is compiled into the kernel.
> Loading ide-scsi module.
> FATAL: Module via82cxxx_audio not found.
> Skipping via82cxxx_audio module; assuming it is compiled into the kernel.
> FATAL: Module usb_uhci not found.
> Skipping usb-uhci module; assuming it is compiled into the kernel.
> FATAL: Module usb_uhci not found.
> Skipping usb-uhci module; assuming it is compiled into the kernel.
> 
> 
> és dolent? com puc saber segur k està compilat dins del kernel. si ho 
> està, pq em surten errors?
> 
-- 
******************************************************
* Orestes Mas                    *
* Universitat Politècnica de Catalunya        *
* Linux User 285092 http://counter.li.org      *
* Clau pública PGP: 0x97451E6A a http://pgp.mit.edu/ *
******************************************************

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: