[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Gnome-panelHola,

Algú sap perquè em peta el gnome-panel de Debian Sid (2.4.2-2) cada cop
que engego GNOME? això fa que no pugui obrir la sessió amb el GDM, ja
que quan peta i es torna a iniciar torna a petar. He desinstal·lar el
gnome-panel (m'ha fet desinstal·lar unes quantes cosetes) però -tot i
que encara funciona- és una xapussa molt guarra.

Moltes gràcies,
albert...

-- 
+--------------------------------------------------------------------+
|Albert J. Mora                           |
|EIC / IUA / UPF - PLUG                       |
|E-mail: amora@iua.upf.es                      |
|GPG Fingerprint = 8B92 03C7 736E ED19 59B3 A3A3 68BC F5D8 F7B4 A346|
|Please AVOID sending me MS-Word, MS-Excel or MS-Powerpoint files:  |
|http://www.fsf.org/philosophy/no-word-attachments.html       |
+--------------------------------------------------------------------+

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: