[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

RE: Paquet netscape per DebianHola Pau!! 
Com va tot? :)) 
Avore, t'explique en poques paraules, volem el Netscape perque ja porta
tots els plugins de java o com a minim son molt facils de ficar. No dic
que en mozilla no siga facil, pero jo, soc incapaç, tinc tots els
mozillas de ma casa sense java, per molt q faça el que fica als manuals
i instruccions que hi ha per internet, res no serveix, aixi que em passe
a mozilla, jo el tinc ficat a la meua Slack, aixi que dic jo que ha de
haver-hi per debian, no?

Fins molt aviat! :))

   -----Laura P.M.-----
Linux Registered User #294719
    http://webgnu.tk
  --------------------

----- Mensaje Original -----
> ( sé que la manera més xapusa de fer-ho, però...)
> Com anam llista!
> Bé, no entenc massa bé el concepte de Netscape perque tenia la 
> sensació que  feia mesos i mesos ( per no dir anys i anys) que es 
> va deixar de desenvolupar, el van lliberar el codi i ara s'anomena 
> "Mozilla". Bé, la pàgina és www.mozilla.org.
> Sincerament no tinc massa idea dels comands que deven esser, però 
> suposo que no es complicaran massaa: una cosa per l'estil com apt-
> get install ( no se que punyetes mozilla, tot seria mirar-ho erò 
> tinc problemes i m'he d'anar).
> Si l'única cosa que vols és navegar et recomano personalment el 
> (Mozilla)Firebirb i pel correu el (Mozilla)Thunderbird.
> Mera curiositat, com així cerques el Netscape?
> Menga Laura, una abraçada! (ànim, si segueixen havent-hi dubtes és 
> que fas feina!!)
> Pau Rul·lan Ferragut
> 
> 
> 
> -- 
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-request@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact 
> listmaster@lists.debian.org
>Reply to: