[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: importar txt a fulla calcul oppenofficeOn dt, 2003-12-16 at 23:11, Albert Mallada wrote:
> Hola
> 
> Estic intentant importar un fitxer de text (separat per tabuladors) a una 
> fulla de calcul de l'openoffice i nomes veig la opcio al menu 
> 	Insert --> External Data 
> on puc dir-li el fitxer de text i veig la separació per columnes pero despres 
> quan ha d'insertar el OK esta desactivat i alli hem quedo.

Potser podries provar d'importar les dades al gnumeric, té un importador
de text molt versàtil (pots seleccionar els caràcters separadors, la
codificació, tot de manera interactiva). Llavors ho exportes en algun
format que llegeixi openoffice i llestos.

Potser és molt enrevessat...

-- 
Josep Monés i Teixidor
Clau GnuPG: gpg --recv-keys 80E85CC4

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: