[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

RE: lilo mal configurat


From: "Lluís Forns Puigmartí" <boig@ya.com>
Reply-To: boig@ya.com
To: "debian-user-catalan@lists.debian.org" <debian-user-catalan@lists.debian.org>
Subject: lilo mal configurat
Date: Thu, 11 Dec 2003 09:35:22 +0100


he passat la meva distribució a "sarge" i després de baixar
tots els paquets pertinents, etc... al reiniciar el LiLo es
penja (només surt "li").
he parlat amb un company i m'ha dit que el passa és que al fer
l'actualització se m'ha borrat la versió antigua que tenia i
no s'ha actualitzat la configuració, però que per
solucionar-ho només hauria de inicialitzar amb algun mitjà i
executar lilo.

no tinc disquetera però disposo de knoppix, ho he intentat i
al principi em dona problemes de permisos, però al fer "su" es
solucionen. El problema ara el tinc en que no pot escriure a
"/boot", la qual cosa hauria és normal perquè el /boot de
knoppix no és el que vull corregir.

a algú li ha passat quelcom semblant o em pot explicar què
l'hi he de posar al lilo perquè m'actualitzi el que toca?
PD: la partició on tinc linux és "/dev/hdb7".

moltes gràcies
--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org


_________________________________________________________________
Una mejor experiencia en Internet. Prueba gratis dos meses MSN 8. http://join.msn.com/?pgmarket=es-es&XAPID=1577&DI=1055Reply to: