[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: ram, root, nvidia0On Fri, Dec 05, 2003 at 08:33:33PM +0100, laupri@ono.com wrote:
> Al monitor del sistema de gnome m'apareix aquest proces amb un us
> (abus) de memoria RAM de 293 MB, vegent el mapa de memoria del proces
> concret, m'apareixen dos noms d'arxiu (filename) amb el nom de
> /dev/nvidia0 amb un uso de memoria(VM size) de 1301072K cada u, si se
> sumen les cantitats se veu que quasi donen la cifra dels 293MB de RAM
> usades per root per al comando X,

Al procés d'X veus la memòria ram que utilitzen les X, a més de la
memòria pròpia de la targeta gràfica.

> Teniu alguna forma que puga resoldre el problema, o quina mena de
> problema es? 

Quin és el problema?

-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/Reply to: