[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

fitxer de logHola, que abans m'he oblidat d'adjuntar el fitxer en qüestió.

--
Correu escrit amb l'M2, el revolucionari gestor de correu de l'Opera: http://www.opera.com/m2/

Attachment: Resum missatges kernel i boot.sxw
Description: Binary data


Reply to: