[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Utilitzar varies distribucionsHola,

estic intentant fer una cosa, potser una mica estrambótica, però m'aniria molt 
bé. Voldria tenir diferents distribucions de linux instal·lades a la mateixa 
màquina, per realitzar una sèrie de proves.

Tinc una debian woody, un winxp :-(  i ara voldria posar una Red-Hat. A hda1 
està winxp, a hda5 està la woody i a hda7 voldria posar la redhat.

Ho he instal·lat tot però ara no sé com modificar el lilo perquè s'aclari amb 
les dues linux. Algú sap com fer-ho?

Gràcies per endavant.

LeoReply to: