[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Instal.lar debian des d'un disc durBones,
Pots fer mes o menys el que posa en aquest howto. http://trilldev.sourceforge.net/files/remotedeb.html
Apa,
Joan
Albert Mallada writes:
Hola: Algu sap com puc instal.lar el sistema a un disc dur des d'un altre disc dur amb el que arranco debian? El problema es que tinc 2 Serial Ata amb la targeta Promise 378 en raid 1 i nomes puc veure'ls si arranco amb un disc ide en el que he compilat el kernel 2.4.22 i el driver per veure els discs Serial ATA, la idea es instalar el sistema als per que arranqui sense el ide. Salutacions

--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
Reply to: