[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Empressa que proporcioni servei en linuxJo en conec d'una : OISolutions

la pàgina web es www.oisolutions.net 
en el logo es veu ben clar que son debianeros :)

Ramon Navarro Bosch
--------------------------
Administrador Sistemes UPC
ramon@eupm.upc.es

On Mon, 2003-11-10 at 12:59, Pep Roca wrote:
> Hola:
> 
> Un familiar està montant un minúscul negoci a Barcelona i voldria organitzar 
> la facturació en debian. Hi ha alguna empressa de serveis informàtics que 
> doni suport a linux-debian.
> 
> Gràcies i salutacions. Pep Roca.
> Reply to: