[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Neverwinter nights QtOn Mon, Nov 03, 2003 at 07:25:14PM +0100, Antoni Segura Puimedon wrote:
> 
> Una altra qüestió, l'altre dia volia instal·lar una aplicació del KDE
> (és l'escriptori que utilitzo) des de les fonts però em demana la
> llibreria Qt, aquesta em dóna problemes de compilació, les llibreries
> generals normalment em dónen problemes, un altre exemple es la libpng.
> 

Això és que a Debian separen els paquets de llibreries en
"executables" i "desenvolupament" (el mateix nom acabat en
-dev). Els problemes quan compiles una cosa acostumen a ser
que et falta el paquet de desenvolupament (*-dev) o que
necessites una versió més nova. Has de mirar en els fitxers
INSTALL/README o similars del programa que vols compilar
que és on t'haurien de dir quines llibreries necessites i
quines versions.

> Val la pena el kernel 2.6.test(x) o és millor esperar?

Potser millor esperar.


-- 
ernestReply to: