[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: actualitzacio sshA Dissabte 20 Setembre 2003 19:04, laupri@ono.com va escriure:
> Hola
> teniu alguna idea de quan eixira el paquet deb per actualitzar el ssh?
>
> merci per l'atencio
> laura

 Hola

	apt-get update
	apt-get upgrade -u

 Per això està l'apt. Ara que si el que vols és una altra cosa prova amb:

	dpkg -l | grep ssh

i llavores fés un:

	dpkg -s <paquet>

sobre el paquet del qual vols informació i si aquest no està instal·lat al teu 
sistema empra "apt-cache" (pàgina del manual "man apt-cache").

 A servir
 Toni
-- 

 Sort

######## Antoni Bella Perez ####################               |
# http://www.terra.es/personal7/bella5/home.htm
## Correu-e :	<bella5 AT teleline DOT es>	##,
## ID de Jabber: vasten AT jabber DOT org	## i
col·laborador dels projectes:
	Debian en català: http://www.debian.org/index.ca.html
	KDE en català: http://i18n.kde.org/stats/gui/HEAD/ca/
	T.P: http://www2.iro.umontreal.ca/~pinard/po/registry.cgi?team=ca

-Reply to: