[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: PATH en el kdeA Dissabte 30 Agost 2003 15:29, what's up va escriure:
> Moltes gràcies per lo del ACPI, però ara tinc una altre pregunta. Aviam si
> algú me la pot contestar....
> He modificat la meva variable PATH de l'arxiu /etc/bash.bashrc per a poder
> executar els programes fets per mi que estan al directori /share/bin i
> desde la consola sem executen bé, però ara em trobo que vull fer el mateix
> desde el kde, apreto a executar comanda i escric el nom del meu programa,
> pero no el troba, he pensat que potser el kde no fa servir la mateixa
> variable PATH. Algú em pot dir com solucionar això?
>
> Moltes gràcies!
>

 Fora millor emprar els fitxers de configuració per a l'usuari en concret, 
mira aquest extracte de "man bash":

FICHEROS
    /bin/bash
       La imagen ejecutable de bash
    /etc/profile
       El fichero de inicio general, leído en shells de entrada
    ~/.bash_profile
       El fichero de inicio personal, leído para shells de entrada
    ~/.bashrc
       El fichero individual de arranque para shells interactivos
    ~/.inputrc
       El fichero de inicio individual de readline

 En concret el ~/.bash_profile indica que es llegeixi el ~/.profile i en 
aquest últim és a on has d'especificar la teva PATH personalitzada. Per a 
fer-ho globalment usa /etc/profile.local (segurament l'hauràs de crear).

> Referent a tot el tema de la llista, dir que jo i els meus amics, gracies a
> tots vosaltres etic aprenent molt, i espero poder oferrir ajuda tal com
> vosaltres esteu fent am nosaltres. Ara ens hem posat a fer una web amb
> moltes de les coses que aprenem de la llista. Si us hi voleu passar i
> donarnos la vostre opinió us estarem molt agraïts!
>
> Podeu anar-hi desde http://www.paisoscatalans.org/LuM o desde
> http://www.lumgroup.tk
>

 Difícil resistir la temptació de veure-la. Aquí unes observacions; l'ús de 
frames (opinió molt personal) i negre de fons no escau gaire per a un LUG.

 "a fegits" -> afegits

 Toni
-- 

 Sort

######## Antoni Bella Perez ####################               |
# http://www.terra.es/personal7/bella5/home.htm
## Correu-e :	<bella5 AT teleline DOT es>	##,
## ID de Jabber: vasten AT jabber DOT org	## i
col·laborador dels projectes:
	Debian en català: http://www.debian.org/index.ca.html
	KDE en català: http://i18n.kde.org/stats/gui/HEAD/ca/
	T.P: http://www2.iro.umontreal.ca/~pinard/po/registry.cgi?team=ca

-Reply to: