[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Caràcters en openoffice impress quan import ppt



A mi em passa el mateix si importo del word (suposo que també d'excel,
etc.)
Mateixa configuració.

No pensava preguntar, però ja que surt el tema...

On dl, 2003-06-16 at 15:47, Ruben Menéndez wrote:
> Quan miro presentacions fetes amb power point, en lloc de veure apòstrofs veig 
> "?". Hi ha alguna manera de que s'importin bé o es vegin bé aquests 
> caràcters? 
> Tinc com a idioma per defecte el català (openoffice) i lang=ca_ES@euro.
> 
> Salutacions,
> Rubén.
> 
> 
> -- 
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-request@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
-- 
*****************************************
* Orestes Mas              *
* Universitat Politècnica de Catalunya *
* Gran Capità s/n Mòdul D4, Campus Nord *
* 08034 BARCELONA            *
* Tel.: +34.93.401.70.72        *
* Fax.: +34.93.401.72.00        *
* email: orestes@tsc.upc.es       *
*****************************************



Reply to: