[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Caràcters en openoffice impress quan import pptA mi em passa el mateix si importo del word (suposo que també d'excel,
etc.)
Mateixa configuració.

No pensava preguntar, però ja que surt el tema...

On dl, 2003-06-16 at 15:47, Ruben Menéndez wrote:
> Quan miro presentacions fetes amb power point, en lloc de veure apòstrofs veig 
> "?". Hi ha alguna manera de que s'importin bé o es vegin bé aquests 
> caràcters? 
> Tinc com a idioma per defecte el català (openoffice) i lang=ca_ES@euro.
> 
> Salutacions,
> Rubén.
> 
> 
> -- 
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-request@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
-- 
*****************************************
* Orestes Mas              *
* Universitat Politècnica de Catalunya *
* Gran Capità s/n Mòdul D4, Campus Nord *
* 08034 BARCELONA            *
* Tel.: +34.93.401.70.72        *
* Fax.: +34.93.401.72.00        *
* email: orestes@tsc.upc.es       *
*****************************************Reply to: